:::::::::::::::::::: KATARAKT ::::::::::::::::::::  expo dessin
....
....................